கடிகை

வரலாற்றில் நாயகர்களின் கதைகளை கேட்கும் ஆர்வங்கள் போலவே வில்லன்களையும்  அவர்களின் negative energy வளர்ந்த விதங்களையும், அவர்களிடம் இருக்கும் ஆதர்ச மற்றும் ஆக்கபூர்வ குணாதிசயங்களை அறிந்து கொள்வதிலும் நமக்கு மிகப்பெரும் ஆர்வம் அல்லது inquisity இருந்துகொண்டேதான் இருக்கிறது. (ஆட்டோசங்கர் சீரியல்,  சதாம் ஹுசைன் புத்த்கம், ஹிட்லரின் கதாபாத்திரம் etc..)

Continue reading