முகங்கள்

ஆப்ரஹாம்ஷார்ஜா கோககோலா நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறார். கேரளா மாநிலம் கோட்டயம் பகுதியிலிருந்து இங்கு வந்து வேலை செய்பவர்.

 

Continue reading